ปิดเทอมเล็ก มหันตภัยที่...ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ อย่าปล่อยให้คำว่า “ปิดเทอม” เป็นคำนิยามของคำว่า “สูญเสีย”

6 Oct, 2017 จำนวนคนอ่าน 2,050
ปิดเทอม...เล็ก มหันตภัยที่...ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ
อย่าปล่อยให้คำว่า “ปิดเทอม” เป็นคำนิยามของคำว่า “สูญเสีย

11 วันกับการสูญเสีย 8 ชีวิต จากการจมน้ำใน 6 เหตุการณ์
เด็กจมน้ำเสียชีวิตพร้อมกันครั้งละ 2 ราย ถึง 3 เหตุการณ์
กลุ่มอายุที่เสียชีวิตสูงสุด คือ 10-14 ปี จำนวน 5 ราย

แสดงความคิดเห็น