ประเด็นสารรณรงค์วันเบาหวานโลก ปี 2560

19 Oct, 2017 จำนวนคนอ่าน 5,128

ประเด็นสารรณรงค์วันเบาหวานโลก ปี 2560
วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก
สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ ได้ประกาศคำขวัญวันเบาหวานโลกปี 2560 คือ
“Women and Diabetes: Our Right to a Healthy Future”
กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดคำขวัญในการรณรงค์วันเบาหวานโลกปี 2560 คือ
“ผู้หญิงและเบาหวาน…ป้องกันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันหน้า”
ในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคร่วมกับสถานทูตเดนมาร์ก และสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ
จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งรณรงค์วันเบาหวานโลกในธีม "ผู้หญิงอ่อน (เบา) หวาน มินิมาราธอน 2017"
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แสดงความคิดเห็น