Powerpoint ในเวทีสัมมนา Merit Maker..Drown No More 2017 "สานพลังผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ" วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กทมฯ

18 Jan, 2018 จำนวนคนอ่าน 6,551


Powerpoint เรื่อง ความท้าทายในการลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำฯ
โดย นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ


Powerpoint เรื่อง การปรับเกณฑ์แนวทางการประเมินผู้ก่อการดี Merit Maker ป้องกันการจมน้ำ 2561
โดย นางสุชาดา เกิดมงคลการ สำนักโรคไม่ติดต่อ

นางสาวส้ม เอกเฉลิมเกียรติ สำนักโรคไม่ติดต่อ


Powerpoint เรื่อง การดำเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดยนายมรกต เพียรภายลุน (รองนายก อบต.บ่อแก้ว)


Powerpoint เรื่อง การดำเนินงานด้านการป้องกันการจมน้ำ ตามกลไกผู้ก่อการดี
โดย ผู้ก่อการดีเทศบาลลวงเหนือPowerpoint เรื่อง ผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำตำบลกวางโจนPowerpoint เรื่อง ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
โดย.. คุณอภินันท์ ชนะศึก

ดูรูปบรรยากาศในงานทั้งหมดได้ที่นี่
https://www.facebook.com/pg/ThaiNcdDrowning


แสดงความคิดเห็น