วีดีทัศน์สำหรับผู้รับการประเมิน PMS Online (การบริหารผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักโรคไม่ติดต่อ) ประจำปี 2561

23 Feb, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,251
วีดีทัศน์สำหรับผู้รับการประเมิน
การบริหารผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานราชการ
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ผ่านระบบ PMS Online

------------------------------------
จัดโดย....กลุ่มพัฒนาองค์กร สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
www.thaincd.com
www.facebook.com/thaincdแสดงความคิดเห็น