ข้อมูลผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

3 Apr, 2018 จำนวนคนอ่าน 6,198


ข้อมูลผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
สถิติข้อมูลการดื่มแอลกอฮอล์ 3 ปีที่ผ่านมา
(เทศกาลสงกรานต์ ปีพ.ศ. 2558 – 2560)

แสดงความคิดเห็น