สงกรานต์ปลอดภัย...เด็กจมน้ำตายเป็นศูนย์

10 Apr, 2018 จำนวนคนอ่าน 2,628
สงกรานต์ปลอดภัย...เด็กจมน้ำตายเป็นศูนย์

“10 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2551-2560)
เด็กไทยจมน้ำตายช่วงสงกรานต์ (13-15 เมษายน) 173 คน เฉลี่ยวันละถึง 6 คน”
มากกว่าช่วงวันปกติ 2 เท่าตัว
วันที่ 14 เมษายน ตายสูงที่สุด

13-15 เมษายน 2560 มีเด็กไทยจมน้ำตายถึง 12 คน
อายุ 4-12 ปี เพศหญิงถึง 9 คน
เกิดเหตุบริเวณฝายน้ำล้น คลองชลประทาน และบ่อขุดเพื่อการเกษตร

แสดงความคิดเห็น