การถอดบทเรียน "การเตรียมประชุมดีมีชัยไปกว่าครึ่ง" และ "ระบบการบริหารจัดการงานยานพาหนะของสำนักโรคไม่ติดต่อ"

31 Jul, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,574
การถอดบทเรียน
เรื่อง “การเตรียมประชุมดี มีชัยไปกว่าครึ่ง”
และ “ระบบการบริหารจัดการงานยานพาหนะของสำนักโรคไม่ติดต่อ”
ดาวน์โหลด

view

แสดงความคิดเห็น