โครงการจัดการความรู้ของสำนักโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2561

27 Aug, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,011
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ได้จัดทำโครงการการจัดการความรู้ของสำนักโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และได้จัดทำแบบฟอร์ม 1 สรุปบทเรียนการจัดการความรู้
และแบบฟอร์ม 2 สกัดความรู้จากการถอดบทเรียน


----------------------------ดาวน์โหลด

1jim0p11ijylsY-ziUwYy1pCgdSUBFaq1

แสดงความคิดเห็น