การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

31 May, 2019 จำนวนคนอ่าน 2,768

การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ อีก 2 ปี ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ ปัญหาการบาดเจ็บที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
คือการพลัดตกหกล้ม ไม่เพียงแต่ผู้สูงอายุที่ต้องตระหนัก ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือกันจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการป้องกันพลัดตกหกล้ม
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

แสดงความคิดเห็น