ผลการสำรวจการใช้ "เสื้อพยุงตัว" "เสื้อชูชีพ" ในประเทศไทย

8 Oct, 2019 จำนวนคนอ่าน 1,427

ผลการสำรวจการใช้ "เสื้อพยุงตัว" "เสื้อชูชีพ" ในประเทศไทย

-- แนะนำควรสวมเสื้อชูชีพ/เสื้อพยุงตัวทุกครั้ง
ที่เดินทางหรือทำกิจกรรมทางน้ำ ถึงแม้ว่า..จะว่ายน้ำเป็น ----

แสดงความคิดเห็น