คลิปวิดิโอ ตัวอย่างการโยนเชือกช่วยคนตกน้ำสำหรับการแข่งขัน ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ปี 2563

15 Jan, 2020 จำนวนคนอ่าน 775

ตัวอย่างการโยนเชือกช่วยคนตกน้ำสำหรับการแข่งขัน
ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ปี 2563ดาวน์โหลดกำหนดการจัดกิจกรรม /กติกา / ใบสมัครและใบยินยอม ในการเข้าร่วมแข่งขันโยนเชือกช่วยคนตกน้ำครั้งแรกของประเทศไทย (ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ปี 2563) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563ใบสมัคร และแบบอนุญาตยินยอม
กำหนดการจัดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ปี 2563
กติกาการแข่งขัน


แสดงความคิดเห็น