คลิปวิดิโอ "การออกกำลังกายในน้ำกันล้ม" ตอนที่ 2/3 "การออกกำลังกายในน้ำ"

20 Jan, 2020 จำนวนคนอ่าน 905
คลิปวิดิโอ "การออกกำลังกายในน้ำกันล้ม"
ตอนที่ 2/3 " "การออกกำลังกายในน้ำ"คลิปวิดีโอแนะนำการออกกำลังกายในน้ำเพื่อป้องกันพลัดตกหกล้ม ชุด “การออกกำลังกายในน้ำกันล้ม”
ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และพบปัญหาการเจ็บป่วยที่พบบ่อย
คือ การพลัดตกหกล้ม ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงทีสำคัญเกิดจากภาวะการทรงตัวบกพร่อง
ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการออกกำลังกาย และพบว่าการออกกำลังกายในน้ำมีความปลอดภัย
ลดการบาดเจ็บของข้อ เพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ ช่วยในการทรงตัว
และช่วยป้องกันการพลัดตกหกล้มได้

เผยแพร่โดย กองป้องกันการบาดเจ็บ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
https://ddc.moph.go.th/dip
www.facebook.com/thaiinjury

ดาวน์โหลด

iq9VvkGiz0E

แสดงความคิดเห็น