คลิปวิดิโอ การออกกำลังกายในน้ำกันล้ม ตอนที่ 3/3 "การทดสอบสมรรถนะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการทรงตัว"

20 Jan, 2020 จำนวนคนอ่าน 1,044
การออกกำลังกายในน้ำกันล้ม ตอนที่ 3/3
"การทดสอบสมรรถนะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการทรงตัว"

คลิปวิดีโอแนะนำการออกกำลังกายในน้ำเพื่อป้องกันพลัดตกหกล้ม ชุด “การออกกำลังกายในน้ำกันล้ม”
ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และพบปัญหาการเจ็บป่วยที่พบบ่อย
คือ การพลัดตกหกล้ม ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงทีสำคัญเกิดจากภาวะการทรงตัวบกพร่อง
ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการออกกำลังกาย และพบว่าการออกกำลังกายในน้ำมีความปลอดภัย
ลดการบาดเจ็บของข้อ เพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ ช่วยในการทรงตัว
และช่วยป้องกันการพลัดตกหกล้มได้

เผยแพร่โดย กองป้องกันการบาดเจ็บ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
https://ddc.moph.go.th/dip
www.facebook.com/thaiinjury

ดาวน์โหลด

zntI_0GS_Ak

แสดงความคิดเห็น