ระดับน้ำสูงเพียง 3 ซม. อาจทำให้เด็กเล็กจมน้ำได้ อย่าทิ้งเด็กให้คลาดสายตาแม้เพียงเสี้ยววินาที

15 Apr, 2020 จำนวนคนอ่าน 894"อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"
แม้อยู่ห่าง แต่ก็ยังห่วง

ความปลอดภัยทางน้ำเริ่มที่บ้าน

ระดับน้ำสูงเพียง 3 ซม. อาจทำให้เด็กเล็กจมน้ำได้
อย่าทิ้งเด็กให้คลาดสายตาแม้เพียงเสี้ยววินาทีแสดงความคิดเห็น