พื้นที่เล่นปลอดภัยสำหรับเด็ก (Child Safety Play Areas) สามารถป้องกันเด็กจมน้ำได้ "ความปลอดภัยทางน้ำเริ่มที่บ้าน"

16 Apr, 2020 จำนวนคนอ่าน 1,092
"อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"
แม้อยู่ห่าง แต่ก็ยังห่วง

ความปลอดภัยทางน้ำเริ่มที่บ้าน

พื้นที่เล่นปลอดภัยสำหรับเด็ก (Child Safety Play Areas) สามารถป้องกันเด็กจมน้ำได้
จากเหตุการณ์เด็ก 10 เดือนจมน้ำในถัง...

กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค ฝากเผยแพร่ประเด็นพื้นที่เล่นปลอดภัยสำหรับเด็ก (Child Safety Play Areas) ด้วยค่ะ...ดาวน์โหลด

fact_sheet_Child_Safety_Play_Areas-2.jpg

แสดงความคิดเห็น