พื้นใต้น้ำของแหล่งน้ำบนแผ่นดิน (Inland-Waterways) จะเปลี่ยนแปลงเสมอ

12 Jun, 2020 จำนวนคนอ่าน 452
พื้นใต้น้ำของแหล่งน้ำบนแผ่นดิน (Inland-Waterways) จะเปลี่ยนแปลงเสมอ

แนะ!! ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำก่อนทำกิจกรรมทางน้ำ เพื่อป้องกันการจมน้ำ
ด้วยความห่วงใย จากกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค
แสดงความคิดเห็น