ผู้สูงวัย อยู่บ้านปลอดภัย ไม่หกล้มช่วงโควิด - 19 [โดย...กองป้องกันการบาดเจ็บ]

30 Jun, 2020 จำนวนคนอ่าน 1,000

ผู้สูงวัย อยู่บ้านปลอดภัย ไม่หกล้ม ช่วงโควิด - 19
ด้วยความห่วงใยจาก กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค

[โดย...กองป้องกันการบาดเจ็บ]ดาวน์โหลด

S__9076756.jpg

แสดงความคิดเห็น