การเสียชีวิตจากการจมน้ำ ตกน้ำ ประเทศไทย ปีล่าสุดเทียบบกับค่าเฉลี่ย 10 ปี

13 Jul, 2020 จำนวนคนอ่าน 1,105


กราฟการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ตกน้ำ ประเทศไทย
ปีล่าสุดเทียบบกับค่าเฉลี่ย 10 ปี


ข้อมูลการจมน้ำค่าเฉลี่ย 10 ปี พบว่ากลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำสูงสุด
โดยเป็นเด็กวัยเตาะแตะมากที่สุด

แสดงความคิดเห็น