ฉลาดโภชนาการดี

5 Oct, 2020 จำนวนคนอ่าน 2,686

"ฉลากโภชนาการดี ช่วยให้ผู้บริโภคคัดเลือกอาหารที่เหมาะกับสภาพร่างกาย ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนามาตรการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเสนอให้ขยายประเภทอาหารที่ต้องติดฉลาก GDA แสดงพลังงาน น้ำตาล ไขมันและโซเดียม จาก 6 ประเภท ครอบคลุมอาหารบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด 17 ประเภท และปรับรูปแบบฉลากให้เข้าใจง่ายขึ้น"


แสดงความคิดเห็น