โรคเบาหวานกับโรคCovid-19

26 Aug, 2021 จำนวนคนอ่าน 3,682

กรมควบคุมโรค
ย้ำเตือน “กลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง” ให้รีบฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19
โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ขอให้กินยาคุมระดับความดันให้ดี...
----------------------




แสดงความคิดเห็น