โรคเบาหวานและวัณโรค

1 May, 2023 จำนวนคนอ่าน 4,161
โรคเบาหวานและวัณโรค
ผู้ป่วยเบาหวานมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นวัณโรค มากกว่าผู้ที่ไม่ป่วยโรคเบาหวาน 3 เท่า
---------------------------

แสดงความคิดเห็น