สำนักโรคไม่ติดต่อ โดยกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ จัดประชุมเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานผู้ก่อการดี (Merit maker) ป้องกันการจมน้ำ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักโรคไม่ติดต่อ

24 Apr, 2017 จำนวนคนอ่าน 2,326

แสดงความคิดเห็น