19 มิ.ย.60 เวลา 13.00-16.30 น. สำนักโรคไม่ติดต่อ โดยกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ ได้จัดประชุมปรึกษาหารือการจัดทำแผนความปลอดภัยทางน้ำระดับชาติ ณ ห้องประชุมชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

19 Jun, 2017 จำนวนคนอ่าน 2,032
วันนี้ (19 มิถุนายน 2560) สำนักโรคไม่ติดต่อ ได้จัดประชุมปรึกษาหารือการจัดทำแผนความปลอดภัยทางน้ำระดับชาติ
โดยมี..นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม
และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


แสดงความคิดเห็น