สำนักโรคไม่ติดต่อ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนความปลอดภัยทางน้ำระดับชาติ วันที่ 13 - 14 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

13 Jul, 2017 จำนวนคนอ่าน 1,684

สำนักโรคไม่ติดต่อ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนความปลอดภัยทางน้ำระดับชาติ
วันที่ 13 - 14 กรกฏาคม 2560
โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบโรค
ขอบพระคุณท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรค (นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก)
ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ
และขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมจัดทำแผน มา ณ โอกาสนี้


แสดงความคิดเห็น