วันที่ 2 สิงหาคม 2560 สำนักโรคไม่ติดต่อ จัดประชุมพิจารณายกร่างแผนความปลอดภัยทางน้ำระดับชาติ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกกรมควบคุมโรค

2 Aug, 2017 จำนวนคนอ่าน 1,936

วันนี้ 2 สิงหาคม 2560 สำนักโรคไม่ติดต่อ จัดประชุมพิจารณายกร่างแผนความปลอดภัยทางน้ำระดับชาติ ครั้งที่ 1/2560
ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกกรมควบคุมโรค
โดยมี นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิน รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้เกียรติเป็นประธานในวันนี้

แสดงความคิดเห็น