ประชุมพิจารณาแบ่งตัวชี้วัดคำรับรองและตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ระดับหน่วยงาน ของสำนักโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2561

2 Nov, 2017 จำนวนคนอ่าน 1,109
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดการประชุมพิจารณาแบ่งตัวชี้วัดคำรับรองและตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ระดับหน่วยงาน
วันที่ 2 พฤศจิกายน 60 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักโรคไม่ติดต่อ


แสดงความคิดเห็น