ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ ห้องประชุม 5 อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ ให้เกียรติเป็นประธาน

24 Nov, 2017 จำนวนคนอ่าน 1,216
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สำนักโรคไม่ติดต่อ จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 5 อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โดยมี นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ ให้เกียรติเป็นประธาน

แสดงความคิดเห็น