ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำรายงานประจำปี 2560

19 Dec, 2017 จำนวนคนอ่าน 1,148
วันนี้ 19 ธันวาคม 2560
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำรายงานประจำปี 2560 ของสำนักโรคไม่ติดต่อ ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุมสำนักโรคไม่ติดต่อ ชั้น 2


แสดงความคิดเห็น