การประชุมถอดบทเรียน “เตรียมประชุมดี มีชัยไปกว่าครึ่ง"

30 Jan, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,654
สำนักโรคไม่ติดต่อ
จัดการประชุมถอดบทเรียน “เตรียมประชุมดี มีชัยไปกว่าครึ่ง”
วันที่ 30 ม.ค.61 ณ ห้องประชุมสำนักโรคไม่ติดต่อ ชั้น 2 กรมควบคุมโรค
เตรียมประชุมดี มีชัยไปกว่าครึ่ง
แบบเตรียมจัดประชุม/อบรม/สัมมนา

โดย คุณเพียงใจ ทองวรรณดี
สำนักโรคไม่ติดต่อ

แสดงความคิดเห็น