ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

27 Feb, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,053
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรภายในสำนัก
ในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2561


เอกสารประกอบการบรรยาย

แสดงความคิดเห็น