กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

20 Dec, 2019 จำนวนคนอ่าน 2,281
กองโรคไม่ติดต่อและกองป้องกันการบาดเจ็บ
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562
ณ วัดปรมัยยิกาวาส เกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

---------------------------
แสดงความคิดเห็น