ค่าเป้าหมายผู้ป่วยรายใหม่เบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2560 รายเขตสุขภาพ - จังหวัด - อำเภอ

24 Apr, 2017 จำนวนคนอ่าน 2,748
ค่าเป้าหมายผู้ป่วยรายใหม่เบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2560
รายเขตสุขภาพ - จังหวัด - อำเภอ


จำนวนเป้าผู้ป่วยรายใหม่เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ60
ภาพประเทศ รายเขตสุขภาพ
จำนวนเป้าผู้ป่วยรายใหม่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ปีงบประมาณ 60 เขต 1 - 12สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 0 2 590 3965
หรือ http://www.thaincd.com/2016/contact-us.html

แสดงความคิดเห็น