ค่าเป้าหมายผู้ป่วยรายใหม่เบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2560 รายเขตสุขภาพ - จังหวัด - อำเภอ

24 Apr, 2017 จำนวนคนอ่าน 23,061
ค่าเป้าหมายผู้ป่วยรายใหม่เบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2560
รายเขตสุขภาพ - จังหวัด - อำเภอ
จำนวนเป้าผู้ป่วยรายใหม่เบาหวานความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 60 เขต 1
จำนวนเป้าผู้ป่วยรายใหม่เบาหวานความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 60 เขต 2
จำนวนเป้าผู้ป่วยรายใหม่เบาหวานความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 60 เขต 3
จำนวนเป้าผู้ป่วยรายใหม่เบาหวานความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 60 เขต 4
จำนวนเป้าผู้ป่วยรายใหม่เบาหวานความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 60 เขต 5
จำนวนเป้าผู้ป่วยรายใหม่เบาหวานความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 60 เขต 6
จำนวนเป้าผู้ป่วยรายใหม่เบาหวานความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 60 เขต 7
จำนวนเป้าผู้ป่วยรายใหม่เบาหวานความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 60 เขต 8
จำนวนเป้าผู้ป่วยรายใหม่เบาหวานความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 60 เขต 9
จำนวนเป้าผู้ป่วยรายใหม่เบาหวานความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 60 เขต 10
จำนวนเป้าผู้ป่วยรายใหม่เบาหวานความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 60 เขต 11
จำนวนเป้าผู้ป่วยรายใหม่เบาหวานความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 60 เขต 12

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 0 2 590 3965
หรือ http://www.thaincd.com/2016/contact-us.html

แสดงความคิดเห็น