ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ“สานพลัง สู่เมือง ถนนปลอดภัย (City Safety Road)”ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

13 Sep, 2017 จำนวนคนอ่าน 1,373
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
“สานพลัง สู่เมือง ถนนปลอดภัย (City Safety Road)
”ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2560
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ


โปรแกรมตรวจจับการฝ่าไฟแดงพัฒนาขึ้นโดย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
มูลนิธีนโยบายถนนปลอดภัย (มนป.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


---------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“สานพลัง สู่เมือง ถนนปลอดภัย (City Safety Road)
”ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2560
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

แสดงความคิดเห็น