จำนวนและอัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จากการจมน้ำต่อประชากรเด็กแสนคน จำแนกรายเขตและจังหวัด ปี พ.ศ. 2562

17 Feb, 2020 จำนวนคนอ่าน 946จังหวัดไหน เขตไหน มีเด็กเสียชีวิตสูงสุด


แผนภูมิ จำนวนและอัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จากการจมน้ำ
ต่อประชากรเด็กแสนคน จำแนกรายเขตและจังหวัด ปี พ.ศ. 2562


ปี พ.ศ. 2562 มีเด็กจมน้ำเสียชีวิต 550 คน หรือ เฉลี่ยวันละ 1.5 คน
อัตราตาย 4.9 ต่อประชากรเด็กแสนคน

“ ไม่ควรมีการสูญเสียเด็กจากการจมน้ำแม้แต่คนเดียว ”


แสดงความคิดเห็น