ตอนที่ 4/7 คลิปช่วง Story Telling “หนึ่งชีวิตจะไม่สูญเสีย ขอเพียงแค่เราเริ่มต้น” ในเวทีสัมมนา Merit Maker…Drown No More 2016

12 Jan, 2017 จำนวนคนอ่าน 943
คลิปช่วง Story Telling
“หนึ่งชีวิตจะไม่สูญเสีย ขอเพียงแค่เราเริ่มต้น”
ในเวทีสัมมนา Merit Maker…Drown No More 2016

นายสมควร เกตุแก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
ตอนที่ 4/7


ดาวน์โหลด

yzx6KuxnM5o

แสดงความคิดเห็น