ตอนที่ 5/7 คลิปช่วง Story Telling “หนึ่งชีวิตจะไม่สูญเสีย ขอเพียงแค่เราเริ่มต้น” ในเวทีสัมมนา Merit Maker…Drown No More 2016
นางสลักจิต สกุลรักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

12 Jan, 2017 จำนวนคนอ่าน 961
คลิปช่วง Story Telling
“หนึ่งชีวิตจะไม่สูญเสีย ขอเพียงแค่เราเริ่มต้น”
ในเวทีสัมมนา Merit Maker…Drown No More 2016

นางสลักจิต สกุลรักษ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ตอนที่ 5/7


ดาวน์โหลด

oAK3K_bF9JU

แสดงความคิดเห็น