ตอนที่ 6/7 คลิปช่วง Story Telling “หนึ่งชีวิตจะไม่สูญเสีย ขอเพียงแค่เราเริ่มต้น” ในเวทีสัมมนา Merit Maker…Drown No More 2016
นางสลักจิต สกุลรักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

12 Jan, 2017 จำนวนคนอ่าน 1,091
คลิปช่วง Story Telling
“หนึ่งชีวิตจะไม่สูญเสีย ขอเพียงแค่เราเริ่มต้น”
ในเวทีสัมมนา Merit Maker…Drown No More 2016

นางสลักจิต สกุลรักษ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ตอนที่ 6/7

ดาวน์โหลด

XMLARtdai28

แสดงความคิดเห็น