คลิปวิดิโอ บรรยากาศ เวทีสัมมนา Merit Maker.. Drown No More “สานพลังผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ” และพิธีมอบรางวัลให้แก่ทีมผู้ก่อการดี ระดับประเทศ วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

18 Jan, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,159
คลิปวิดิโอ บรรยากาศ
เวทีสัมมนา Merit Maker.. Drown No More “สานพลังผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ”
และพิธีมอบรางวัลให้แก่ทีมผู้ก่อการดี ระดับประเทศ
วันที่ 18 มกราคม 2561
ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น