สำนักโรคไม่ติดต่อ ขอเผยแพร่สปอตวิทยุ "รณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ" เพื่อใช้ในการรณรงค์ในปี 2561 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 3 มีนาคม 2561

16 Feb, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,508

สาร์แรกของเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ
ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 3 มีนาคม 2561

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ขอเผยแพร่สปอตวิทยุ "รณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ" จำนวน 12 คลิป
ท่านสามารถ Download คลิปเสียงไว้สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์
ได้ที่เว็บไซต์สำนักโรคไม่ติดต่อ

ไฟล์คลิปเสียงทั้งหมด 12 คลิป


Track_1

Track_2


Track_3

Track_4


Track_5

Track_6

3ร. (1 นาที)
แหล่งน้ำข้างแค่ (57 วินาที)

เสียงเตือนภัย (1 นาที)

โปรโมชั่นจมน้ำฟรี (40 วินาที)

ใส่ใจสักนิด...ทุกชีวิตปลอดภัย (53 วินาที)

สามคำจำแล้วรอด (31 วินาที)

ดาวน์โหลด

Spot_วิทยุ_12_คลิป.rar

แสดงความคิดเห็น