ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี และจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 30 พ.ค.62 ณ สำนักโรคไม่ติดต่อ

27 May, 2019 จำนวนคนอ่าน 986

ดาวน์โหลด

327939.jpg

แสดงความคิดเห็น