รับการตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน กรมควบคุมโรค

26 Sep, 2019 จำนวนคนอ่าน 580
กองโรคไม่ติดต่อ
นำโดย นายแพทย์ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรกองโรคไม่ติดต่อ
รับการตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน กรมควบคุมโรค
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดย คณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน กรมควบคุมโรค
------------------------ดาวน์โหลด

DNCD_10_62-01.jpg

แสดงความคิดเห็น