รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

22 Oct, 2019 จำนวนคนอ่าน 985
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
----------------------

1.ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
อัตรเงินเดือน 18,000 บาท
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ผู้ประสงค์สมัครสอบฯ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
กลุ่มพัฒนานโยบายสาธารณะและสื่อสารความเสี่ยง กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ตั้งแต่วันที่ 22 - 25 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการแสดงความคิดเห็น