ประชุมจัดการความรู้เรื่อง "การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร"

14 Nov, 2019 จำนวนคนอ่าน 599
ประชุมจัดการความรู้เรื่อง "การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร"
-----------------ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารประกอบการประชุมจัดการความรู้ครั้งที่ 1
การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
โดย นายอัษฎางค์ โชติมัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค

ดาวน์โหลด

EAATSADANG63.pdf

แสดงความคิดเห็น