กองโรคไม่ติด ชวนนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าประกวดคลิปวิดีโอ โรคความดันโลหิตสูง ภายใต้แนวคิด“ วัดก่อน รู้เสี่ยง เลี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ” ชิงรางวัลกว่า 20,000 บาท

27 Nov, 2019 จำนวนคนอ่าน 389
กรมควบคุมโรค โดยกองโรคไม่ติดต่อ
------------------------------------

แสดงความคิดเห็น