รับสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง

20 May, 2022 จำนวนคนอ่าน 130
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
รับสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านส่งเสริมพัฒฯา)
ตำแหน่งเลขที่ 3330 กลุ่มยุทธศาสตร์ แผน และประเมินผล
ระหว่างวันที่ 25 พ.ค - 2 มิ.ย 2565

------------------------------------


ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด

รับสมัครชพ65.pdf

แสดงความคิดเห็น