ประชุมเชิงปฏิบัติการการชี้แจงตัวชี้วัดเพื่อกำกับติดตามคุณภาพบริการการดำเนิน งานด้านโรคไม่ติดต่อ (DM-HT) ปีงบประมาณพ.ศ. 2566

20 Sep, 2022 จำนวนคนอ่าน 1,616

ขอเขิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการชี้แจงตัวชี้วัดเพื่อกำกับติดตามคุณภาพบริการการดำเนิน
งานด้านโรคไม่ติดต่อ (DM-HT) ปีงบประมาณพ.ศ. 2566
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 17.00 น.

-------------------------
สามารถเข้าร่วมประชุม 2 ช่องทาง คือ
ผ่าน Webex Meeting หรือ facebook Live กองโรคไม่ติดต่อ
1. Webex Meeting Link : https://ddc-th.webex.com/ddc-th/j.php?MTID=m2955921046cb63a676330f4c2b87c6d2
Meeting number: 2559 358 8748
Password : 123456

2. facebook Live กองโรคไม่ติดต่อ
Link :
https://th-th.facebook.com/thaincd
เอกสารประกอบการประชุม สามารถ Download ได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1Ol1eNZ0H_XLKb2tXC2BS1gfOXZg4D0jX?usp=sharing

ขอความกรุณาตั้งชื่อสำหรับเข้าระบบ เป็นชื่อหน่วยงาน และตามด้วยชื่อของท่าน เช่น รพ.พระนั่งเกล้า_เย็นจิต **

แสดงความคิดเห็น