ท่านสามารถ Download สื่อต้นแบบโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ที่มุม "สื่อเผยแพร่" ClicK! ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

22 Mar, 2010 จำนวนคนอ่าน 1,851

ท่านสามารถ Download สื่อต้นแบบโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ที่มุม "สื่อเผยแพร่" ClicK! ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ท่านสามารถ Download สื่อต้นแบบโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ที่มุม "สื่อเผยแพร่"

http://www.thaincd.com/media/leaflet.php

   สำหรับท่านที่ต้องการ ไฟล์ ArtWork  สื่อต้นแบบ 
- โปสเตอร์เรื่อง "อ้วน" อันตรายโรคร้ายถามหา
- แผ่นพับเรื่อง ควันธูป ภัยใกล้ตัว
- แผ่นพับ เรื่อง อ้วน! มหันตภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เด็ก)
- แผ่นพับเรื่อง อ้วน! มหันตภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ผู้ใหญ่)
- ชุดนิทรรศการ เรื่อง ห่วงโซ่สาเหตุของการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิต หัวใจและหลอดเลือด (จำนวน 10 แผ่น) 
       ซึ่งเป็นไฟล์ที่มีขนาดใหญ่และความละเอียดของภาพค่อนข้างสูง ไม่สามารถ Download บนอินเทอร์เน็ตได้ ขอให้ท่านส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ถึงผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ พร้อมทั้งแนบ CD/DVD และซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวท่าน เพื่อที่สำนักโรคไม่ติดต่อจะได้ดำเนินการจัดส่งไปให้ต่อไป   
       ทั้งนี้ การนำไฟล์ ArtWork ไปใช้  สำนักโรคไม่ติดต่อขอสงวนสิทธิ์ให้คงไว้ซึ่งโลโก้กรมควบคุมโรคและชื่อ “สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค” ทุกกรณี 
แต่สามารถเพิ่มโลโก้หรือชื่อหน่วยงานของท่านได้ 
       ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thitim_a@hotmail.com หรือทิ้งคำถามไว้ที่ webboard ของสำนักโรคไม่ติดต่อได้ค่ะ
 http://www.thaincd.com/webboard.php

                                             ขอบคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็น