4 ส.ค.2560 สำนักโรคไม่ติดต่อได้มอบรางวัลแก่ผู้เล่นเกมส์สุขภาพ Healthy Run ครั้งที่ 2 โดยมีผู้ไดัรับรางวัลจำนวน 3 ท่าน

4 Aug, 2017 จำนวนคนอ่าน 1,813
วันนี้ 4 สิงหาคม 2560 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
โดย นายแพทย์ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ
ได้มอบรางวัลให้แก่ตัวแทนผู้ชนะการแข่งขันเล่นเกมส์สุขภาพ Healthy Run ครั้งที่ 2 จำนวน 3 รางวัล

ได้แก่

รางวัลที่ 1 ได้แก่ Krysta Godhand ได้คะแนน 1272.79 km
รางวัลที่ 2 ได้แก่ May Supaporn PH ได้คะแนน 851.58 km
รางวัลที่ 3 ได้แก่ (ไม่มีชื่อ) ได้คะแนน 751.95 KM


(เล่นเกมส์ Healthy Run ได้ทั้งความสนุกสนานและได้รับสาระความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไม่ติดต่อ
(โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง)

แสดงความคิดเห็น