ความรุนแรงในเด็ก เรื่องส่วนตัว หรือปัญหาสังคม

23 Nov, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,102
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ได้จัดทำ "คลิปเรื่องความรุนแรงในเด็ก"
เพื่อร่วมสร้างความตระหนักในสังคมในการป้องกันความรุนแรงในเด็ก...

-----------------------เพราะ เด็กในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้า


แสดงความคิดเห็น